1 Bin 212 Kişilik Kadroya Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Başlıyor

1 Bin 212 Kişilik Kadroya Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Başlıyor

Türkiye genelinde 1 Bin 212 kamu personel alımı için yayımlanan iş ilanlarına başvurular bugün başlıyor. Kamu personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde Kamu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 1212 kamu personel alımı başvuruları bugün başlıyor. www.kariyerkamu.com haberidir.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Gençlik Ve Spor Bakanlığı yayımladığı ilan ile 923 memur alımı yapacak. 
Son başvuru tarihi 28 Ocak


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Duyurular ile 75 zabıta memuru alımı yapacağını belirtti. 
Son başvuru tarihi 28 Ocak


Orman Genel Müdürlüğü
OGM 74 daimi işçi alımı yapılması için resmi iş ilanı yayımladı. 
Son başvuru tarihi 28 Ocak 


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzman yardımcılığı sınav duyurusu ile 30 memur alımı yapılacağını bildirdi. 
Son başvuru tarihi 4 Şubat


Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanı ile Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı sınavla engelli ve engelsiz 10 sözleşmeli personel alımı yapacak. 
Son başvuru tarihi 14 Şubat

KAMU PERSONEL ALIMI ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


KAMU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

 

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2022

Popüler İlanlar