100 En Az İlköğretim Ve Ortaokul Mezunu Belediye Şoför Alımı

100 En Az İlköğretim Ve Ortaokul Mezunu Belediye Şoför Alımı

İŞKUR üzerinden en az ilköğretim ve ortaokul mezunu 100 daimi personel alımı için Belediye şoför alımı ilanları yayımlandı. Belediye şoför alımı hangi illerde yapılıyor?

İŞKUR iş ilanları üzerinden 2 Belediye Başkanlığı en az ilköğretim ve ortaokul mezunu 100 daimi personel alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İzmir İZELMAN ve İstanbul ISTAÇ 100 şoför alacak.


İstanbul İSTAÇ 
İş İlanları kapsamında 40 daimi en az ilköğretim şoför alımı yapılacak. 
 


İzmir İZELMAN 
En az ortaokul mezunu 60 daimi personel alımı yapılması için Belediye şoför alımı İianları yayımlandı. 
 


BELEDİYE ŞOFÖR ALIM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


BELEDİYE ŞOFÖR ALIM İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 

#kamupersonelialım  #memuralm  #belediyepersonelalımı

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar