11 Meslekten Personel Alımı İlanı Yayımlandı

11 Meslekten Personel Alımı İlanı Yayımlandı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 32 daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye personel alımı İlanları yayımlandı. 11 meslekten memur alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 32 daimi personel alımı yapılması için Belediye personel alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Kocaeli Kartepe 9 inşaat mühendisi, 1 makine teknikerei, 6 harita teknikeri, 4 inşaat teknikeri, 1 ziraAt mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 2 makine mühendisi, 2 şehir ve bölge plancısı, 2 mimar, 1 elektrik mühendisi, 3 harita mühendisi alacak.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Kartepe personel alımı ilanına başvurular 29.12.2021 - 30.12.2021 tarihleri arasında adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2021

Popüler İlanlar