116 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı Büro personeli Teknisyen Sağlık Personeli Alınacak

116 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı Büro personeli Teknisyen Sağlık Personeli Alınacak

Üniversiteye sözleşmeli personel alımı ilanı ile 116 kişilik kadroya büro personeli teknisyen sağlık personeli alacak. Sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Ankara yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 kişilik kadro için sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre büro personeli teknisyen sağlık teknikeri hemşire alınacak. 


Ankara yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

- Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
- Tüm başvurular için 35 yaşından gün almamış olmak. 
- 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan hastanelerden alınacak rapor istenecektir.) 
- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. - KPSS sınavına girmiş olmak. BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.) 
- İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 4 (dört) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
- Yerleştirme sonuçları www.aybu.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 


Ankara yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Gerekli Belgeleri

Aşağıdaki belgelerin tamamı https://ilan.aybu.edu.tr adresine yüklenecektir. 

1. İş Talep Başvuru Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=ca776aba-6c2d-41d8-959d-73ae0bec8126.xls) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir. 
2. Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=b98cf439-782e-4b46-9399-49711f538015.docx) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir. 
3. Mezuniyet Belgesi: E-devletten alınan, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi. 
4. Nüfus Kayıt Örneği: E-devlet Barkotlu 
5. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 
6. Tecrübeyi Gösteren Belge: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞKUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi 
7. Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil şartı bulunuyorsa; ÖSYM’den internet üzerinden alınan sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayan belge. 


Ankara yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

- Müracaatlar, 13.01.2022 – 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. 
- Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. - Adaylar öncelikle https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek “İş Talep Başvuru Formu” ve “Beyan Formu” nu bilgisayar ortamında doldurarak, çıktılarını alıp imzalandıktan sonra ilgili alana yükleyecektir. 
- Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS veya EKPSS sonuç belgesi ve başvurduğu unvanın nitelik şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online olarak başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
- Başvurulan kadro için istenilen ilgili KPSS veya EKPSS puanını doğru olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
- Adayların https://ilan.aybu.edu.tr web adresine girdikleri bilgilerin ve yükledikleri belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 
- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Son Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2022

Popüler İlanlar