122 Kişilik Kadroya En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapılacak

122 Kişilik Kadroya En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Yapılacak

İŞKUR üzerinden Belediye en az ilkokul mezunu personel alımı ilanları ile 122 kişilik kadro açıkladı. İlanlar kapsamında 22 operatör ve 100 şoför alımı şartları neler?

İŞKUR iş ilanları üzerinden Belediye en az ilkokul mezunu personel alımı ilanları kapsamında 122 işçi alımı yapılacak. Konya Selçuklu Kent Hizmetleri 2 asfalt palenti operatörü, 12 beko loder (kazıcı yükleyici) operatörü, 3 silindir operatörü, 5 yükleyici (Loder) operatörü,85 ağır vasıta şoförü, 15 ağır vasıta tır şoförü alacak. 22 operatör ve 100 şoför alımı şartları neler? 


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesi istenmektedir.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlan için son başvuru tarihi 19 Ocak 2022 olarak belirtilmiş olup başvurular Selçuklu İstihdam Meerkezi  Binası (SİM) Şeyh Şamil Mah. Türkü Sok. No:4 Selçuklu Konya adresine şahsen yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Ocak 2022

Popüler İlanlar