15 Kurumda 198 Personel Alımı! Sona Eriyor

15 Kurumda 198 Personel Alımı! Sona Eriyor

Farklı şehirlerde Personel Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 15 kamu kurumunda 198  personel alımı sona eriyor. 

15 Kurumda 198 Personel Alımı! Sona Eriyor
Farklı şehirlerde Personel Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 15 kamu kurumunda 198  personel alımı sona eriyor. 

Personel Alımı Sona Erecek Olan İş İlanlarından Bazıları

Kamu Kurumu KPSS ve KPSS Şartsız Personel Alımı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı En Az 60 KPSS İle 25 Kamu Personeli Alımı 
Belediye Başkanlığı 6 İşçi Alımı 
Öğretmenevi İŞKUR Üzerinden Lise Mezunu Personel Alıyor 
Kültür Ve Turizm Bakanlığı 47 Sözleşmeli Personel Alıyor
Belediye Başkanlığı 1 Yıl Deneyimli Beden İşçisi Alıyor 
Belediye Başkanlığı 21-45 Yaş Öğretmen Alıyor 
Müzeler Genel Müdürlüğü Ambar Kazı Başkanlığı 10 Vasıfsız İşçi Alımı 
SYDV 6 Evde Temizlik Personeli Alacak 
Belediye Başkanlığı 7 İş Güvenliği Uzmanı Alımı 
Belediye Başkanlığı 20 Şoför Alıyor 
Müzeler Genel Müdürlüğü Ambar Kazı Başkanlığı 62 Personel Alıyor 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnşaat Ustası Alımı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Başkanlığı 200 Beden İşçisi Alıyor 
Üniversite 40 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 

Genel Başvuru Şartları

** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Genel Olarak Adaylardan İstenilen Belgeler

a – Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
f - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
h - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
i – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021