18 Branşta İlkokul İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Belediye Personel Alımı İlanları Yayımlandı

18 Branşta İlkokul İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Belediye Personel Alımı İlanları Yayımlandı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 57 daimi personeli alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. 18 branşta personeli alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 18 branşta  ilkokul ilköğretim lise ön lisans lisans 57 daimi personel alımı yapılması için Belediye personel  alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 ulaştırma mühendisi, 5 inşaat mühendisi, 5 harita mühendisi, 11 şehir plancısı, 3 istatistikçi, 1 uzman/grafik tasarımcı, 1 uzman/kamu yönetimi, 1 uzman/bilgisayar mühendisi, 2 makine mühendisi, 3 büro işçisi, 1 tekniker, 1 destek personeli/yardımcı hizmetler, 1 mimar, 1 uzman, 1 avukat, 2 tekniker, 4 saha destek personeli/yardımcı hizmetler, 6 büro elemanı, 1 garson alacak.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI  BAŞVURU BİLGİLERİ

İSPER personel alımı ilanına son başvuru tarihi 14 Ocak 2022 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/ Genel Başvuru internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar