19 Mayıs üniversitesi 61 personel alımı ilanı!

19 Mayıs üniversitesi 61 personel alımı ilanı!

19 Mayıs üniversitesi tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre 61 Personel alımı yapılacağı bildirildi. Detaylar Haberimizde…

Samsun 19 Mayıs üniversitesi tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre 46 hasta ve yaşlı bakım elemanı 5 temizlik görevlisi ve 10 Güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Samsun 19 Mayıs üniversitesi 46 hasta ve yaşlı bakım elemanı başvuru şartları;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-18 yaşını tamamlamış olmak.
-Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
-İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
-Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.)
-Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.
-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
-Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
-Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.
 Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
- İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Aile Hekiminden alınacak Durum Bildirir Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik Hizmetlerine atananlar özel şartlar bölümünde belirtilen sağlık kurulu raporunu ibraz edeceklerdir.)

Samsun 19 Mayıs üniversitesi 5 temizlik görevlisi başvuru şartları;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-18 yaşını tamamlamış olmak.
-Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
-İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
-Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.)
-Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.
-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
-Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
-Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.
 Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN KİŞİLERDEN İSTENİLEN BELGELER;

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
- İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Aile Hekiminden alınacak Durum Bildirir Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik Hizmetlerine atananlar özel şartlar bölümünde belirtilen sağlık kurulu raporunu ibraz edeceklerdir.)

Samsun 19 Mayıs üniversitesi 10 Güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-18 yaşını tamamlamış olmak.
-Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
-İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
-Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.)
-Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.
-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
-Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
-Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir.
 Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin yeri ve zamanı www.omu.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
2. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreç www.omu.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
3. Noter kura çekilişi www.omu.edu.tr internet adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kuraya katılmak isteyen adaylara Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymaları şartıyla izin verilecektir.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
- İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
- Aile Hekiminden alınacak Durum Bildirir Sağlık Raporu (Koruma ve Güvenlik Hizmetlerine atananlar özel şartlar bölümünde belirtilen sağlık kurulu raporunu ibraz edeceklerdir.)

On dokuz Mayıs Üniversitesi Hasta ve yaşlı bakım elemanlığına 000055559527 İŞKUR ilan numarası ile başvuru yapabileceklerdir.

On dokuz Mayıs Üniversitesi Temizlik görevlisi olmak isteyen adaylar 00005559580 İŞKUR ilan numarası ile başvuru yapabileceklerdir.

On dokuz Mayıs Üniversitesi Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar 000005559858 İŞKUR ilan numarası ile başvuru yapabileceklerdir.

Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2020