2 İlde  Belediye Başkanlıkları 53 İşçi Ve Memur Alımı

2 İlde Belediye Başkanlıkları 53 İşçi Ve Memur Alımı

İŞKUR üzerinden 2 ilde 53 işçi ve memur alımı için iş ilanları yayımladı. İstanbul da olmak üzere iki ilde büro elemanı, destek personeli, temizlik personeli ve diğer bazı branşlarda alım yapılacak.

İŞKUR iş ilanları üzerinden 2 ilde Belediye Başkanlıkları 53 işçi ve memur alımı için iş ilanları yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 21 veterinerlik hizmetleri işçisi, 5 büro elemanı, 2 destek personeli, 2 kariyer danışmanı, İstanbul Arnavutköy 1 eğitmen, 5 temizlik personeli,  İstanbul Küçükçekmece 15 beden işçisi, Aydın Ege Et 2 genel işler alacak.

İŞÇİ VE MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMIGENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

 

Devlet Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Güvenlik Görevlisi Ve Temizlik Personeli Alacak 

Üniversite Personel Alımı 50 Kişilik Kadro Temizlik Personeli Güvenlik Personeli Memur…

 

İŞÇİ VE MEMUR ALIMI İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 16 Ocak 2022 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
https://media.iskur.gov.tr/52171/istanbul-personel-yonetim-a-s-16-01-2022.pdf 
https://media.iskur.gov.tr/52245/istanbul-personel-yonetim-a-s-16-01-2022.pdf 
İstanbul Arnavutköy 
https://media.iskur.gov.tr/52236/istanbul-arnavutkoy-belediyesi-personel-a-s-16-01-2022.pdf 
İstanbul Küçükçekmece 
https://media.iskur.gov.tr/52299/istanbul-kucukcekmece-ins-taah-san-tic-a-s-16-01-2022.pdf 
Aydın Ege Et 
https://media.iskur.gov.tr/52305/aydin-ege-et-mamulleri-yem-ve-yag-san-tic-a-s-16-01-2022.pdf

Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2022

Popüler İlanlar