2 Pozisyonda İlkokul Ve Lisans Mezunu KPSS Şartsız Personel Alımları

2 Pozisyonda İlkokul Ve Lisans Mezunu KPSS Şartsız Personel Alımları

İŞKUR iş ilanları üzerinden 2 pozisyonda Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında ilkokul ve lisans mezunu memur ve kamu işçisi alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 8 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Muğla Ula Belediyesi 6 beden işçisi, 2 arkeolog alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Ula Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

mugla-1-004.pngmugla-2-003.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Ula Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 11Ekim 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Akyazı Mah. Cumhuriyet Cad. No:4 Ula Muğla adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2021