20-40 Yaş Aralığında Belediye İşçi Alım İlanları

20-40 Yaş Aralığında Belediye İşçi Alım İlanları

İŞKUR üzerinden Belediye işçi alım ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 20-40 yaş aralığında 20 kamu işçisi alınacak. Son başvuru tarihi 24 Aralık.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 20 personel alımı yapılması için Belediye işçi alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Yalova Belediyesi 14 süpürgeci, 1 ağır vasıta şoförü, 1 acil tıp teknisyeni, 2 su arıza işçisi, 2 veterinerlik işçisi alacak.


Belediye İşçi Alımı İçin Gerekli Olan Belgeler

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan 2 adet biyometrik fotoğrafı istenmektedir. ( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
.

Belediye İşçi Alımı Genel Başvuru Şartları

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 20-40 yaş arası olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


Belediye İşçi Alımı Başvuru Bilgileri

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 24.12.2021 günü olup başvurular Süleymanbey Mah. İstiklal Cad. No.29 Kat:4 Yalova adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2021

Popüler İlanlar