23-45 Yaş Arası Bay-Bayan 20 Personel Alımı

23-45 Yaş Arası Bay-Bayan 20 Personel Alımı

İŞKUR üzerinden bay-bayan 20 personel alımı için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İş ilanları ile 23-45 yaş arası servis elemanı alınacak.

İŞKUR üzerinden 20 personel alımı yapılması için Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Kocaeli Nazende servis elemanı alacak.

 

Sağlıkçı Destek Personeli Büro Personeli 21 4B Sözleşmeli Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Şartları İlkokul Lise 74 Daimi İşçi Alımı

20-40 Yaş Aralığı Öğrenim Şartsız Daimi Personel Alımı Yapılacak

 

PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah istenmektedir.

 

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı 45 Yaş Sınır 15 Daimi İşçi

 

PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

 

100 Daimi En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı

İlköğretim Ve Lise Belediye KPSS Siz Personel Alımı

 

PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 31.01.2022 günü olup başvurular Hacı Osman Mah. Bağdat Cad. No:87 Körfez Kocaeli adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

nazende.png

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022

Popüler İlanlar