25 Kadrolu Güvenlik Alımı

25 Kadrolu Güvenlik Alımı

İŞKUR üzerinden 25 daimi personeli alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında kadrolu güvenlik alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 25 daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul İSTGÜVEN kadrolu güvenlik alımı yapacak.


KADROLU GÜVENLİK ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

 

En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Daimi Engelli Kamu Personeli Alımı

2 İlde Yayımlanan İşçi Ve Memur Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılacak?

 

KADROLU GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İSTGÜVEN personel alımı ilanına son başvuru tarihi 27 Ocak 2022 günü olup başvurular htpps://kariyer.ibb.istanbul/Genel Başvuru internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

istguven-002.png

Son Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2022

Popüler İlanlar