27. Dönem POMEM Duyurusu Yapıldı! 8 bin Polis Alımı Yapılacak

27. Dönem POMEM Duyurusu Yapıldı! 8 bin Polis Alımı Yapılacak

27. Dönem POMEM duyurusunda 8 bin kadın / erkek polis alınacağı açıklandı

27. Dönem POMEM duyurusunda 8 bin kadın / erkek polis alınacağı açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre  Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 6.400 lisans ve  1.600 önlisans  olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Adayların önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.  Bunlardan 6.400 lisans için 5.440 erkek öğrenci  ve 960 kadın öğrenci alınacak, 1.600 önlisans için 1.360 erkek ve 240 kadın öğrenci alımı yapılacak. 

Genel Başvuru Şartları

27. dönem POMEM alımları için başvuru şartları henüz netleşmemekle birlikte  geçmiş dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
**26. Dönem POMEM alımında lisans mezunları için 2018 veya 2019 yıllarındaki KPSS lisans puanı P3 puan türündenen az 60 puan, önlisans mezunları için 2018 yılındaki KPSS önlisans puanı P93 puan türündenen az 65 puan alınmış olması gerekmekteydi. Buna göre  27. dönem alımları için 2019 veya 2020 2019 yıllarındaki KPSS lisans puanı P3 puan türündenen az 60 puan, yılındaki KPSS önlisans puanı P93 puan türündenen az 65 puan  alması gerekiyor.
**Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin -c- bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak “Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yıllarındaki KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  48 puan,  önlisans mezunları için 2018 yılındaki KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az 52 puan almak”   “Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.” Ayrıca lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
**Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, 01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacaktır.
**Kadınlar için en az 162 cm, erkekler için en az 167 cm boyu olmak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
**Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
** Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
** 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
a -  Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b - Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
**Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
**Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.
**Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
**Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
**Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
**Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
**Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak. 

Başvuru Bilgisi

Alıma ilişkin detaylar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan ww.pa.edu.tr  web adresinde açıklanacaktır. Başvurular Ankara iline Yapılacaktır. 81 İlde katılım yapılabilinecektir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2021