299 Kişilik Kadroya İstanbul Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alımı

299 Kişilik Kadroya İstanbul Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi 4-B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 299 kişilik kadro duyurusu yaptı. 4B sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

İstanbul Üniversitesi 4-B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 299 kişilik kadroya temizlik personeli, hasta bakım ve temizliği personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, laborant, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri alacak.


İstanbul Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek. 
4- Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 2020 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır. 
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi itibariyle (03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir 

 

En Az İlköğretim 79 Daimi KPSS Siz Personel Alımı

31 Kişilik Kadro Duyurusu Üniversiteye 4B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

 

İstanbul Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 03 Şubat 2022

Popüler İlanlar