3 Ayrı İlan İlkokul-Lise-Lisans Mezunu KPSS Şartsız Personel Alımları

3 Ayrı İlan İlkokul-Lise-Lisans Mezunu KPSS Şartsız Personel Alımları

İŞKUR iş ilanları üzerinden ilkokul-lise-lisans mezunu Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 3 ayrı ilan ile personel alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 8 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Muğla Yatağan Belediyesi 6 temizlik işçisi (1 eski hükümlü, 2 engelli),1 çevre mühendisi, 1 gazeteci alacak.
 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Yatağan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Yatağan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Yatağan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Yatağan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Yatağan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Yatağan Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
.     

BAŞVURU BİLGİLERİ

Yatağan Belediyesi personel alımı ilanına başvurular 13.10.2021 - 14.10.2021 tarihleri arasında Yatağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

İLAN METİNLERİ

https://media.iskur.gov.tr/49363/mugla-yatagan-belediyesi-per-ltd-sti-eski-hukumlu-alim-ilani-14-10-2021.pdf 
https://media.iskur.gov.tr/49361/mugla-yatagan-belediyesi-per-ltd-sti-14-10-2021.pdf 
https://media.iskur.gov.tr/49362/mugla-yatagan-belediyesi-per-ltd-sti-engelli-alim-ilani-14-10-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2021