3 Belediye 5 Pozisyon 8 Personel Alıyor

3 Belediye 5 Pozisyon 8 Personel Alıyor

3 Belediye Başkanlığı personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediyeler  5 pozisyon için 8 personel alıyor.

3 Belediye Başkanlığı personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediyeler  5 pozisyon için 8 personel alıyor.

Alım Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Eskişehir  Büyükşehir Belediyesi 
Marangoz   3 Kişi  -MYO Mezunu veya Kalfalık / Ustalık Belgeli
Resmi İlan

eskisehir-marangoz.jpg
Şanlıurfa Birecik Belediyesi
Sıvacı Ustası 1 Kişi
Beton Perdah (Helikopter Operatörü) 1 Kişi
Bordür Ve Kilit Taşı Ustası 1 Kişi
Kalıpçı Ustası 1 Kişi
Resmi İlan

İzmir Büyükşehir Belediyesi  İZDENİZ
Çımacı 1 Kişi
Resmi İlan

izdeniz-cimaci.jpg

https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**3 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**3 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**3 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**3 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**3 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 05.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 05 Nisan 2021