3 ilde 5 Kamu Kurumu 46 İşçi Ve Memur Alımı

3 ilde 5 Kamu Kurumu 46 İşçi Ve Memur Alımı

İŞKUR üzerinden 3 ilde 5 Kamu Kurumu 46 işçi ve memur alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında engelli-engelsiz personel alımı yapılacak.

İŞKUR iş ilanları üzerinden 3 ilde 5 Kamu Kurumu 46 işçi ve memur alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul İSYÖN 1 fide sulama operatörü, 3 sera işletme personeli, 2 fide üretim sorumlusu, Manisa BESOT 11 öğretmen, İstanbul Beykoz 10 engelli çağrı merkezi görevlisi, Manisa SAR-BEL 1 temizlik görevlisi, 1 büro personeli, 3 beden işçisi, Aydın Didim 14 temizlik işçisi, şoför alacak.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI  

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ  

İlanlar için son başvuru tarihi 17 Şubat 2022 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İstanbul İSYÖN 
https://media.iskur.gov.tr/53014/c-users-hasan-guday-desktop-istanbul-isyon-istanbul-yonetim-yenileme-a-s-17-02-2022.pdf  
Manisa BESOT
https://media.iskur.gov.tr/53004/d-users-ozguremre-dasdemir-desktop-manisa-besot-tic-a-s-17-02-2022.pdf 
İstanbul Beykoz 
https://media.iskur.gov.tr/52968/d-users-ozguremre-dasdemir-desktop-istanbul-beytas-tic-a-s-17-02-2022.pdf 
Manisa SAR-BEL
https://media.iskur.gov.tr/52906/d-users-hasan-guday-desktop-manisa-sar-bel-danis-gida-tar-hayv-ins-taah-san-tic-a-s-17-02-2022.pdf 
Aydın Didim 
https://media.iskur.gov.tr/53011/c-users-hasan-guday-desktop-aydin-dihiz-turz-org-deniz-tas-gida-cicek-tem-hiz-san-tic-a-s-17-02-2022.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2022

Popüler İlanlar