3 İlde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı İlanları Yayımlandı

3 İlde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı İlanları Yayımlandı

İŞKUR üzerinden Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanları ile 3 ilde personel alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanları ile 3 ilde personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlar kapsamında Samsun Ayvacık 5 temizlik elemanı, Balıkesir Dursunbey 1 şoför, 4 temizlik işçisi, Samsun Salıpazarı temizlik elemanı, Çankırı Şabanözü 3 yaşlı ve engelli bakımı/temizlik personeli alımı yapıyor. 


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özgeçmiş istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan  formlara yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur. 


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İlanlar için son başvuru tarihi 15 Şubat 2022 günüdür. Başvurular ilan metinlerinde belirtilen başvuru adreslerine yapılacaktır. 
www.kariyerkamu.com haberidir. 
Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
https://media.iskur.gov.tr/52796/d-users-hasan-guday-desktop-samsun-ayvacik-sydv-15-02-2022.pdf 
Balıkesir Dursunbey Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
https://media.iskur.gov.tr/52803/d-users-hasan-guday-desktop-balikesir-dursunbey-sydv-15-02-2022.pdf 
Samsun Salıpazarı  Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
https://media.iskur.gov.tr/52814/d-users-hasan-guday-desktop-samsun-salipazari-sydv-15-02-2022.pdf 
Çankırı Şabanözü Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
https://media.iskur.gov.tr/52878/d-users-hasan-guday-desktop-cankiri-sabanozu-sydv-15-02-2022.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2022

Popüler İlanlar