3 Kamu Kurumu 10 Personel Alıyor

3 Kamu Kurumu 10 Personel Alıyor

3 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 10 personel alıyor.

3 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 10 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

İzmir Foça Belediyesi
Peyzaj Mimarı  1 Kişi

foca-1.jpgfoca-2.jpg
Pamukkale Üniversitesi
Grafik Tasarımcı 4 Kişi

pamukkale-1.jpgpamukkale-2.jpg
Çorum Laçin Belediyesi
Kaldırım İşçisi 5 Kişi

lacin.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 01.05.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 01 Mayıs 2021