3 Kamu Kurumu 265 Personel Alımı! Sona Eriyor

3 Kamu Kurumu 265 Personel Alımı! Sona Eriyor

Farklı şehirlerde kamu kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 3 Kamu Kurumu 265 personel alımı sona eriyor. 

Farklı şehirlerde kamu kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 3 Kamu Kurumu 265 personel alımı sona eriyor. 

Personel Alımı Sona Erecek Olan Kurumlar

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yüksek Ücretle Kamu Personeli Alacak 
Adalet Bakanlığı 202 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı 
GİB Yüksek Ücretle 15 Unvanda 58 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı

Genel Başvuru Şartları

** 3 Kamu Kurumu 265 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** 3 Kamu Kurumu 265 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** 3 Kamu Kurumu 265 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** 3 Kamu Kurumu 265 Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
** 3 Kamu Kurumu 265 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** 3 Kamu Kurumu 265 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Genel Olarak Adaylardan İstenilen Belgeler

a – Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
f - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
h - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
i – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 16.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2021