3 Kamu Kurumu 30 KPSS Sartsız Personel Alımları

3 Kamu Kurumu 30 KPSS Sartsız Personel Alımları

Farklı şehirlerde Kamu Personeli Alımı için İŞKUR iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı Kamu Kurumları tarafından 30 Kamu Personeli Alımı yapılacağı duyuruldu.

Farklı şehirlerde Kamu Kurumları tarafından 30 Kamu Personeli alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında şef, mehter sanatçısı, büro personeli, aşç, tarihçi, antropolog, sanat tarihçisi, restoratör, arkeolog alımı yapılacağı duyuruldu. www.kariyerkamu.com haberidir.


ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Konya Belediyesi
1 Şef, 12 Mehter Sanatçısı
Kocaeli İzmit Belediyesi
4 İdari Büro Personeli, 
Batman Hasankeyf Kazı Başkanlığı
1 Tarihçi, 2 Aşçı, 1 Antropolog, 6 Sanat tarihçisi, 2 Restoratör, 1 Arkeolog


ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


ALIM YAPILAN ŞEHİRLER, BAŞVURU BİLGİLERİ VE İÇERİK LİNKLERİ
www.kariyerkamu.com

Son başvuru tarihi 30.07.2021 günü olup başvurular linklerdeki başvuru bilgileri kısmında bulunan adrese yapılacaktır.
Konya Belediyesi
https://media.iskur.gov.tr/47361/konya-sanat-kultur-ve-spor-faaliyetleri-a-s-30-07-2021.pdf 
Kocaeli İzmit
https://media.iskur.gov.tr/47360/kocaeli-belde-ozel-sag-egt-hizm-tic-a-s-30-07-2021.pdf 
Batman Hasankeyf Kazı Başkanlığı
https://media.iskur.gov.tr/47359/batman-hasankeyf-kazi-baskanligi-30-07-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2021