3 Kamu Kurumu 75 Memur Ve İşçi Alımı İlanlarına Başvurular Sona Eriyor

3 Kamu Kurumu 75 Memur Ve İşçi Alımı İlanlarına Başvurular Sona Eriyor

Kamu Personeli Alımı için yayımlanan iş ilanları kapsamında 3 Kamu Kurumuna 75 personel alımı başvuruları sona eriyor. Memur ve işçi alımı için başvuru bilgileri kariyer kamu haberde…

Kamu Personeli Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 3 Kamu Kurumu 75 memur ve işçi alımı başvuruları sona eriyor. www.kariyerkamu.com haberidir.


TÜRKSAT 8 İş İlanı 18 Kamu İşçisi Alımı 
TÜRKSAT personel alımı yapılması için İş İlanları yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 1 proje desek personeli, 3 BT Test Personeli, 5 BT Yazılım Geliştirme Personeli, 1 BT Yazılım Geliştirme Personeli (IFS), 1 BT Veri Madenciliği Veri Analizi Personeli, 3 BT Analiz Personeli, 2  İş Geliştirme Uzmanı, 2 BT Çözüm Mimarı alınacak. 
 


Türk Patent ve Marka Kurumu Kamu Personeli Alımı 
Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Gazete’de yayımladığı ilan ile 7 adet sınai mülkiyet uzman yardımcısı alacak. 


Muğla Dalaman Belediyesi En Az İlköğretim 4 Ayrı Pozisyona 50 Kamu İşçisi Alımı 
İŞKUR İş İlanları üzerinden en az ilköğretim mezunu 50 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Muğla Dalaman Belediyesi 41 beden işçisi, 5 aşçı, 1 çöp kamyonu sürücüsü, 3 kamyon şoförü alacak. 
 


ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 28.11.2021 günü olup başvurular ilan linklerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Kasım 2021