3 Pozisyon İçin 14 Daimi Personel Alımı

3 Pozisyon İçin 14 Daimi Personel Alımı

İŞKUR üzerinden 14 daimi personel alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında 3 pozisyon için alım yapılacak.

İŞKUR üzerinden 14 daimi personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Antalya insan Kaynakları 8 tiyatro oyuncusu, 2 kukla yapımcısı ve oynatıcısı, 1 sesçi, 1 ışıkçı-sahne-stüdyo vb., 2 temizlik personeli alacak.


PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.
 

PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 22.02.2022 günü olup başvurular Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir Hiz. Binası No:20 Muratpaşa Antalya adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2022

Popüler İlanlar