3 Pozisyona En Az İlkokul Ve Ön Lisans Mezunu Personel Alımı

3 Pozisyona En Az İlkokul Ve Ön Lisans Mezunu Personel Alımı

İŞKUR üzerinden yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında 3 pozisyona en az ilkokul ve ön lisans mezunu personel alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 10 personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yay0ımlandı. İlanlar kapsamında Tekirdağ Saraykent 5 taş dizme işçisi, 4 beden işçisi, 1 harita teknikeri alacak.


PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 24 Şubat 2022 günü olup başvurular [email protected] internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2022

Popüler İlanlar