3 Pozisyonda Kadın-Erkek Personel Alımı

3 Pozisyonda Kadın-Erkek Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 15 Kamu Personeli Alımı için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında 3 pozisyonda memur ve kamu işçisi alınacak. Son başvuru tarihi 8 Ekim günüdür.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 15 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Samsun Bafra Belediyesi 7 garson, 1 grafiker, 7 bahçe bakım elemanı alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan öğrenim belgesi istenmektedir 
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur. 
** Bafra Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

samsun-1-002.pngsamsun-2-002.pngsamsun-3.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Bafra Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  BafraBelediyesi Personel A.Ş.adresine şahsen yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 08 Ekim 2021