3 Üniversite Rektörlüğünün 135 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

3 Üniversite Rektörlüğünün 135 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Farklı şehirlerde 3 Üniversite Rektörlüğünün 135 Kamu Personeli Alımı için yayımlanan iş ilanlarının başvuru süreleri sona eriyor. Başvuru bilgileri ve şartları kariyer kamu haberde…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi 135 kamu personeli alım için iş ilanları yayımladı. Ilanların son başvuru tarihi 25 Kasım 2021 günüdür. 


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayımladığı 79 kamu personeli alımı ilanı ile büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen, destek personeli alımı yapacak. 
 

Kars Kafkas Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 31 sözleşmeli kamu personeli alımı için yayımladığı ilan ile hemşire, ebe, eczacı, biyolog ve diğer sağlık personeli alımı yapacak. 

Ardahan Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi yayımladığı resmi ilan ile sınavsız sözleşmeli 25 personel alımı yapacağını bildirdi. Buna göre destek personeli (temizlik), büro personeli, teknisyen (elektrik, mobilya dekorasyon, görüntü ve ses sistemleri), koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. 
 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 25 Kasım.2021 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 25 Kasım 2021