4 Belediye Kurumu 49 İşçi Ve Memur Alımı

4 Belediye Kurumu 49 İşçi Ve Memur Alımı

İŞKUR üzerinden 4 Belediye Kurumu 49 işçi ve memur alımı için ilanlar yayımladı. Temizlik personeli, şoför, operatör, mühendis... alacak İstanbul, İzmir...

İŞKUR iş ilanları üzerinden 4 Belediye Kurumu 49 işçi ve memur alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul Şehir Hatları 2 satış görevlisi, İBB Grand Plaza 2 temizlik personeli, 1 depo personeli, İstanbul GÜNBEL 2 marangoz, 10 temizlik görevlisi, 10 çöp kamyonu sürücüsü, 5 şoför, 5 mobil vinç operatörü, 2 inşaat boyacıları, 1 buhar kazanı operatörü, Yalova 1 inşaat mühendisi, 2 idari işler personeli, 7 destek personeli alacak.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


İŞÇİ VE MEMUR ALIMI İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 12 Şubat 2022 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
İstanbul Şehir Hatları  
https://media.iskur.gov.tr/52710/d-users-hasan-guday-desktop-istanbul-sehir-hatlari-turz-san-ve-tic-a-s-12-02-2022.pdf 
İBB Grand Plaza
https://media.iskur.gov.tr/52750/d-users-hasan-guday-desktop-izmir-ibb-grandplaza-gida-turz-islt-a-s-12-02-2022.pdf 
İstanbul GÜNBEL 
https://media.iskur.gov.tr/52895/d-users-hasan-guday-desktop-istanbul-gunbel-tem-ins-gida-egt-org-san-tic-a-s-12-02-2022.pdf 
Yalova
https://media.iskur.gov.tr/52856/d-users-hasan-guday-desktop-yalova-belediyesi-personel-a-s-12-02-2022.pdf

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2022

Popüler İlanlar