4 Branşta İlkokul-Lise-Lisans Sürekli İşçi Alımları

4 Branşta İlkokul-Lise-Lisans Sürekli İşçi Alımları

İŞKUR iş ilanları üzerinden 4 branşta daimi personel alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında ilkokul, lise, lisans mezunu personel alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 7 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Aydın EFEBEL 1 şoför, 4 beden işçisi, 1 büro işçisi, 1 güvenlik görevlisi alacak.
 

AYDIN EFEBEL BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir


AYDIN EFEBEL GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** EFEBEL personel alımı ilanına başvuracak olan adayların il sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

EFEBEL personel alımı ilanı için başvurular 21.09.2021 - 22.09.2021 tarihleri arasında ik@efebel.com.tr adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com  haberidir.

İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 22 Eylül 2021