4 Farklı Şehirde İlkokul-Lise-Ön Lisans-Lisans Mezunu 9 Meslekten Kamu İşçisi Ve Memur Alınacağı Duyuruldu

4 Farklı Şehirde İlkokul-Lise-Ön Lisans-Lisans Mezunu 9 Meslekten Kamu İşçisi Ve Memur Alınacağı Duyuruldu

İŞKUR üzerinden 4 farklı şehirde Kamu Personeli Alımı için iş ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında ilkokul-lise-ön lisans-lisans mezunu 9 meslekten kamu işçisi ve memur alınacağı duyuruldu.

İŞKUR üzerinden farklı şehirlerde 15 Kamu Personeli Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İzmir METROPOLİS Kazı Başkanlığı 3 kazı işçisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi 1 çevre sağlık teknikeri, 2 inşaat ustası, 1 iç mimar, Bitlis Mutki Belediyesi 1 su arıza işçisi, 2 şoför, 2 bedden işçisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 proje yazma elemanı, 2 teknik servis elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. www.kariyerkamu.com haberidir.


ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 11.10.2021 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İzmir METROPOLİS 
https://media.iskur.gov.tr/49091/izmir-metropolis-kazi-baskanligi-11-10-2021.pdf 
Aydın Büyükşehir Belediyesi
https://media.iskur.gov.tr/49183/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-11-10-2021.pdf  
Bitlis Mutki Belediyesi 
https://media.iskur.gov.tr/49193/bitlis-mutki-belediyesi-per-ltd-sti-11-10-2021.pdf 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
https://media.iskur.gov.tr/49254/istanbul-pers-yonet-a-s-11-10-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2021