4 İlde Belediye 10 Personel Alıyor

4 İlde Belediye 10 Personel Alıyor

4 ilde belediye kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediye kurumları 10 personel alıyor

4 ilde belediye kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediye kurumları 10 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Niğde Alay Belediyesi
Temizlik İşçisi 1 Kişi
Beden İşçisi 4 Kişi

nigde-temizlik-iscisi.jpgnigde-beden-iscisi.jpg
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Satın Alma Personeli 1 Kişi

kocaeli-satinalma-personeli.jpg
Gümüşhane Deredolu Belediyesi
Ekskavatör Operatörü 1 Kişi

gumushane-ekskavator-operatoru.jpg
Eskişehir Büyükşehir Belediyes
İstatikçi  1 Kişi 
Greyder Operatörü 1 Kişi
Beko Loder Operatörü 1 Kişi 

eskisehir-istatikci.jpgeskisehir-greyder-operatoru.jpgeskisehir-bekoloder.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Genel Başvuru Şartları

**4 İlde Belediye 10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**4 İlde Belediye 10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**4 İlde Belediye 10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**4 İlde Belediye 10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**4 İlde Belediye 10 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 22.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021