4 İlde Belediye 11 Personel Alımları

4 İlde Belediye 11 Personel Alımları

4 ilde belediyeler personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı pozisyonlarda 11 personel alınıyor.

Yalova, Tokat, Aydın, Bilecik illerinde belediyeler personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında finansman sorumlusu, beden işçisi,  güvenlik görevlisi, yönetici asistanı, büro işçisi olmak üzere 11 personel alınıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları Ve Resmi İlanlar

Yalova Belediyesi
Finansman Sorumlusu  1 Kişi  - Lisans Mezunu

yalova.jpg
Tokat Erbaa Belediyesi  
Beden İşçisi 1 Kişi

tokat.jpg
Aydın Efeler Belediyesi
Güvenlik Görevlisi 1 Kişi – En Az Lise Mezunu
Yönetici Asistanı  1 Kişi – Lisans Mezunu
Büro İşçisi 1 Kişi – Önlisans Mezunu
Beden İşçisi 2 Kişi – En Az İlkokul Mezunu

aydin-guvenlik-gorevlisi.jpgaydin-sekreter.jpgaydin-buro-iscisi.jpgaydin-beden-iscisi.jpg
Bilecik Osmaneli Belediyesi
Beden İşçi 4 Kişi

bilecik-002.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**4 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**4 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**4 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**4 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**4 Belediye Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 13.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 13 Nisan 2021