4 İlde Belediye Personel Alımı İlanları Yayımlandı 52 İşçi Ve Memur Alınıyor

4 İlde Belediye Personel Alımı İlanları Yayımlandı 52 İşçi Ve Memur Alınıyor

4 İlde İŞKUR üzerinden Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 52 işçi ve memur alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 4 ilde Belediye personel alımı ilanları ile 52 işçi ve memur alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında Manisa BESOT 2 itfaiye eri, Kırklareli Demirköy 1 şoför, 4 beden işçisi, İstanbul Gaziosmanpaşa 18 halkla ilişkiler görevlisi, 2 beden işçisi (temizlik), 4 büro işçisi, 1 destek personeli (yardımcı hizmetler), 4 koordinatör, 1 şoför, 8 öğretmen, Samsun Kültür Turizm 4 inşaat ustası, 1 elektrik ustası, 2 kaynak ustası alacak.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 30 Aralık 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 

Manisa BESOT
https://media.iskur.gov.tr/51787/manisa-besot-tic-a-s-30-12-2021.pdf 
Kırklareli Demirköy
https://media.iskur.gov.tr/51801/kirklareli-demirkoy-belediyesi-personel-ltd-sti-30-12-2021.pdf  
İstanbul Gaziosmanpaşa 
https://media.iskur.gov.tr/51802/istanbul-gopkent-yonetim-a-s-30-12-2021.pdf 
Samsun Kültür Turizm 
https://media.iskur.gov.tr/51789/samsun-kultur-tur-tic-a-s-30-12-2021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2021

Popüler İlanlar