4 İlde Belediyeler 8 Personel Alıyor

4 İlde Belediyeler 8 Personel Alıyor

4 ilde Belediye Başkanlıkları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediyeler 8 personel alıyor.

4 ilde Belediye Başkanlıkları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediyeler 8 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar
Mersin Erdemli Belediyesi
Beden İşçisi   1 Kişi

mersin-erdemli.jpg
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Pideci 1 Kişi

aybel-aydin.jpg
Tekirdağ Ergene Belediyesi
Beden İşçisi   4 Kişi

ergene-tekirdag.jpg
Kocaeli Derince Belediyesi
Beden İşçisi   2 Kişi

derince.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Genel Başvuru Şartları

**4 ilde Belediye Başkanlıkları 8 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**4 ilde Belediye Başkanlıkları 8personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**4 ilde Belediye Başkanlıkları 8 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**4 ilde Belediye Başkanlıkları 8 personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**4 ilde Belediye Başkanlıkları 8 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 15.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2021