4 Kamu Kurumuna 10 Kamu Personeli Alımı

4 Kamu Kurumuna 10 Kamu Personeli Alımı

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda grafiker, temizlik personeli, şoför, büro işçisi, beden işçisi, okul öncesi öğretmeni alıyor İstanbul, Denizli, Tekirdağ Belediyesi, Kütahya Çavdarhisar SYDV.

İŞKUR üzerinden farklı şehirlerde Kamu Personeli Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında  Kurumlarına grafiker, temizlik personeli, şoför, büro işçisi, bden işçisi, okul öncesi öğretmeni alımı yapılacağı duyuruldu. İstanbul Dijital, Denizli Merkezefendi, Tekirdağ Kapaklı Belediyesi, Kütahya Çavdarhisar SYDV. 

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

İstanbul Dijital
1 Grafiker 
Kütahya Çavdarhisar SYDV
4 Temizlik Personeli
1 Şoför
Tekirdağ Kapaklı
1 Büro İşçisi
Denizli Merkezefeni
2 Beden İşçisi
1 Okul Öncesi Öğretmeni

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

BAŞVURU BİLGİLERİ VE İLAN METİNLERİ

Son başvuru tarihi 15.04.2021 günü olup başvurular linklerdeki başvuru bilgileri kısmında bulunan adrese yapılacaktır.

İstanbul

istanbul.png
Kütahya

istanbul.pngkutahyaa-1.pngkutahya-2.png
Tekirdağ

tekirdag-001.png
Denizli 

denizli-1-002.pngdenizli-2-002.png

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2021