4 Meslekten 50 Yaş Sınır 110 En Az İlkokul Sözleşmeli İşçi Alımı

4 Meslekten 50 Yaş Sınır 110 En Az İlkokul Sözleşmeli İşçi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 110 sözleşmeli personel alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında 4 meslekten 50 yaş sınır işçi alımı yapılacağı bildirildi.


İŞKUR İş İlanları üzerinden en az ilkokul mezunu 110 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Kayseri Melikgazi Belediyesi  105 beden işçisi, 1 iş makinesi operatörü, 2 arazöz şoförü 2 elektrikçi (genel) alacak.
 

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 20 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanına başvuracak olan adayların il sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Melikgazi Belediyesi  personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 22 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  http://www.melikgazi.bel.tr adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 22 Eylül 2021