4 Şehirde Belediyeler 11 Personel Alıyor

4 Şehirde Belediyeler 11 Personel Alıyor

4 Şehirde Belediye Başkanlıkları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Belediye Kurumları 5 pozisyon için 11 personel alıyor.

4 Şehirde Belediye Başkanlıkları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Belediye Kurumları 5 pozisyon için 11 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Veri Giriş Kontrol İşletmeni  1 Kişi – En Az Önlisans Mezunu

espark-vgki-007.jpg
Tokat Erbaa Belediyesi 
Çöp Kamyon Sürücüsü 4 Kişi 

erbaa-002.jpg
Burdur Belediyesi 
Ön Muhasebe 1 Kişi  - Lisans Mezunu

burdur-004.jpg
Tokat Artova Belediyesi
Beden İşçisi 4 Kişi  - – En Az İlkokul Mezunu

artova.jpg
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi 
Kamyon Şoförü 1 Kişi

gumushane.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 26.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2021