40-45 Yaş Sınır Sabah 8 Akşam 5 Çalışacak Temizlik Personeli Alımı

40-45 Yaş Sınır Sabah 8 Akşam 5 Çalışacak Temizlik Personeli Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 40-45 yaş sınır temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR üzerinden SYDV 40-45 yaş sınır personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Kahramanmaraş Ekinözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


TEMİZLİK PERSONEİI ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


TEMİZLİK PERSONEİI ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Ekinözü ilçesinde ikamet ediyor olması zorunludur.


TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına başvurular 21.02.2022 - 25.02.2022 tarihleri arasında Ekinözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
    
kmaras-1.pngkmaras-2.png

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2022

Popüler İlanlar