40 Güvenlik Görevlisi İZENERJİ Personel Alımı

40 Güvenlik Görevlisi İZENERJİ Personel Alımı

İŞKUR üzerinden 40 personel alımı yapılması için yayımlanan İZENERJİ personel alımı ilanları kapsamında en az ortaokul güvenlik personeli alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 40 personel alımı yapılması için İZENERJİ personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

 

48 Sözleşmeli Personel Alınacak Büro Personeli Güvenlik Sağlıkçı Destek Personeli

Öğrenin Şartsız Daimi 35 Temizlik Personeli Alınacak

 

İZENERJİ PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

 

45 İşçi Ve Memur Alımı Başvuru Şartları Ve Kadro Dağılımı

59 Daimi Öğrenim Şartsız Ve Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı

 

İZENERJİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur.     


İZENERJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İZENERJİ personel alımı ilanına başvurular 27.01.2022 - 29.01.2022 tarihleri arasında FUARİZMİR adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 
 

izmir-006.png

Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2022

Popüler İlanlar