40 Kişilik Kadroya Belediye Memur Alımı

40 Kişilik Kadroya Belediye Memur Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden Belediye memur alımı yapılması için personel alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 40 memur alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden daimi Belediye memur alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 kütüphaneci alacak.


BELEDİYE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

isper-1-008.pngisper-2-010.pngisper-3-004.png


BELEDİYE MEMUR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İSPER personel alımı ilanına son başvuru tarihi 19.12.2021 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/ Genel Başvuru adresine yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com haberdir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2021

Popüler İlanlar