41-50 Yaş Sınır Öğrenim şartsız Ve En Az İlkokul Personel İşçi Alımı

41-50 Yaş Sınır Öğrenim şartsız Ve En Az İlkokul Personel İşçi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 41 ve 50 yaş sınır kamu işçisi alımı için Belediye İş İlanları yayımlandı. Bu kapsamında öğrenim şartsız ve en az İlkokul mezunu kamu işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 12 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Sultangazi Belediyesi  1 oto mekanik ustası, 1 oto lastik tamircisi, 8 beden işçisi, 1 oto elektrikçi, 1 marangoz alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan başvuru formu istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     


BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 26.11.2021 günü olup başvurular Uğurmumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54/1 Sultangazi İstanbul adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 26 Kasım 2021

Popüler İlanlar