45 ve 50 Yaş Sınır 2 Meslekten Daimi Öğrenim Şartsız ve En Az ilkokul Mezunu Personel Alımı Yapılacak

45 ve 50 Yaş Sınır 2 Meslekten Daimi Öğrenim Şartsız ve En Az ilkokul Mezunu Personel Alımı Yapılacak

İŞKUR üzerinden 45 ve 50 yaş sınır 2 meslekten daimi öğrenim şartsız ve en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için iş ilanları yayımlandı.

İŞKUR üzerinden 20 daimi öğrenim şartsız ve en az ilkokul mezunu personel alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 15 beden işçisi, 5 çöp kamyon sürücüsü alacak.


ÖĞRENİM ŞARTSIZ VE EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


ÖĞRENİM ŞARTSIZ VE EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


ÖĞRENİM ŞARTSIZ VE EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 28.02.2022 günü olup başvurular [email protected] adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 

beylikduzu-1-002.pngbeylikduzu-2-002.png

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2022

Popüler İlanlar