45 Yaş Sınır Sabah 8 Buçuk Akşam 5 Buçuk Çalışma Beden İşçisi Ve Şoför Alımı

45 Yaş Sınır Sabah 8 Buçuk Akşam 5 Buçuk Çalışma Beden İşçisi Ve Şoför Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 45 yaş sınır sabah 8 buçuk, akşam 5 buçuk çalışacak beden işçisi ve şoför alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

İŞKUR üzerinden SYDV 45 yaş sınır 16 personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 12 beden işçisi ve 4 şoför alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


BEDEN İŞÇİSİ VE ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yaşlı bakım, engelli bakım sertifikası istenmektedir.


BEDEN İŞÇİSİ VE ŞOFÖR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 20-45 yaş aralığında olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise  mezunu olması zorunludur.     
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Yalova ilinde ikamet ediyor olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Yaşlı Bakım veya Engelli Bakım sertifikası olması zoruludur.


BEDEN İŞÇİSİ VE ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru  23 Şubat 2022 günü olup başvurular Yalova SYDV Rüstem Paşa Sok. No:10 Yalova adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
 
yalova-1-003.pngyalova-2-003.png

Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2022

Popüler İlanlar