45 Yaş Sınır Temizlik Görevlisi Alımı

45 Yaş Sınır Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 45 yaş 12 personel alımı yapılması için ilan yayımlandı Buna göre temizlik görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 45 yaş sınır 12 personel alımı yapılması için  ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Adıyaman Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Başvuru Formu istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanmaehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 30 yaşını tamamlamış, 45 yaşından gün almamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kahta ilçesinde ikamet ediyor olması zorunludur.


TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 23.02.2022 günü olup başvurular Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.  www.kariyerkamu.com haberidir.
 

adiyaman-kahta-001.png

Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2022

Popüler İlanlar