5 İlde Kamuya 5 Pozisyonda 9 Personel Alımı

5 İlde Kamuya 5 Pozisyonda 9 Personel Alımı

5 ilde kamu kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 5 pozisyon için 9 personel alıyor.

5 ilde kamu kurumları personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları 5 pozisyon için 9 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Veri Giriş Kontrol İşletmeni   1 Kişi  - Lisans Mezunu

eskisehir-veri.jpg
Bursa Karacabey Belediyesi 
İnşaat Mühendisi  1 Kişi

bursa-insaat-muh.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsper    
Halkla İlişkiler  Görevlisi 1 Kişi – En Az Lise Mezunu

isper-hig.jpg
Ankara Çankaya Belediyesi
Hekim       3 Kişi

ankara-hekim.jpg
Sivas İmranlı SYDV
Genel Temizlik Elemanı    3 Kişi - En Az ilkokul Mezunu

sydtemizlik.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Genel Başvuru Şartları

**5 ilde kamu kurumları 9 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**5 ilde kamu kurumları 9 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**5 ilde kamu kurumları 9 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**5 ilde kamu kurumları 9 personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**5 ilde kamu kurumları 9 personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 16.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2021