5 Kamu Kurumu 11 Personel Alıyor

5 Kamu Kurumu 11 Personel Alıyor

5 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları farklı pozisyonlar için 11 personel alıyor.

5 kamu kurumu personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı kamu kurumları farklı pozisyonlar için 11 personel alıyor.

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Mersin Anamur Belediyesi
Kamyon Şoförü 1 Kişi
İş Makinesi Operatörü 1 Kişi
Büro İşçisi 1 Kişi

anamur-buro.jpganamur-ismakinesioperatoru.jpganamur-kamyonsofor.jpg 
Niğde Azatlı Belediyesi
Beden İşçisi 1 Kişi
Şoför 1 Kişi
Zirai Sulamacı  2 Kişi

nigde-beden-iscisi-003.jpgnigde-sofor.jpgnigde-zirai-sulamaci.jpg
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Psikolog 1 Kişi

aydin-psikolog.jpg

Denizli Büyükşehir Belediyesi
Elektrik Teknikeri 1 Kişi

denizli-peras-002.jpg
Kayseri Özvatan Belediyesi
Beden İşçisi 2 Kişi

kayseri-005.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**11 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**11 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**11 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**11 Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**11 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 28.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2021