5 Kamu Kurumu 4 İlde 9 İşçi Alıyor

5 Kamu Kurumu 4 İlde 9 İşçi Alıyor

Farklı şehirlerde Personel Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 5 Kamu Kurumu 9 personel alımı yapıyor. 

Farklı şehirlerde Personel Alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında 5 Kamu Kurumu 9 personel alımı yapıyor. 

Personel Alımı Yapan Kurumlar

Sivas Divriği SYDV  
Temizlik Personeli  4 Kişi

sivas-001.jpg
Bursa Orhaneli Belediyesi
Büro Elemanı  1 Kişi

bursa.jpg
Erzurum Narman Belediyesi
Süt İşleme Ustası  1 Kişi

erzurum-002.jpg
Bursa İnegöl SYDV
Temizlik Görevlisi  1 Kişi

bursa-sydv.jpg
Giresun Doğakanet SYDV
Temizlik İşçisi  2 Kişi

giresun.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a – 9 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b – 9 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
c – 9 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
d – 9 Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
e – 9 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
f – 9 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
g – 9 Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
h – 9 Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
i –9  Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
j – 9 Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Genel Başvuru Şartları

** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
Son başvuru tarihi 26.03.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde 7 başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2021