5 Meslekten Belediye KPSS Siz Memur Alımı

5 Meslekten Belediye KPSS Siz Memur Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 5 meslekten daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye KPSS siz memur alımı İlanları yayımlandı.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 7 daimi personel alımı yapılması için Belediye KPSS siz memur alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 uzman (peyzaj mimarı), 2 uzman (mimar), 1 uzman (makine mühendisi), 1 uzman (inşaat mühendisi), 1 uzman (elektrik mühendisi) alacak.
.

BELEDİYE KPSS SİZ MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
  

BELEDİYE KPSS SİZ MEMUR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İSPER personel alımı ilanına son başvuru tarihi 24 Aralık 2021 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/Genel Başvuru internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com habridir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2021

Popüler İlanlar