5 Meslekten KPSS Siz Personel Alımı

5 Meslekten KPSS Siz Personel Alımı

KPSS siz personel alımı için İŞKUR üzerinden daimi kamu personeli alımı ilanları yayımlandı. Buna göre 5 meslekten işçi ve memur alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden KPSS siz personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi 1 iş makineleri bakım ve onarımcısı, 1 motorlu araç tamir ustası, 2 kaynak ustası, 4 beko loder (kazıcı-yükleyici) operatörü, 2 loder (yükleyici) operatörü olarak 10 daimi personel alacak.

KPSS Siz Personel Alımı Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


KPSS Siz Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


Başvuru Bilgileri

Personel alımı ilanına başvurular 13.15.2021 - 13.15.2021 tarihleri arasında Hasanefendi-Ramazanpaşa Mah. İstiklal Cad.No:1/2 EfelerAydın adresinden yapılacaktır.www.kariyerkamu.com haberidir.

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2021

Popüler İlanlar