50 Belediye Memur Alımı İçin İlan Yayımlandı

50 Belediye Memur Alımı İçin İlan Yayımlandı

İŞKUR üzerinden 50 Belediye memur alımı yapılması için yayımlanan Belediye is ilanları kapsamında ortaöğretim ve lisans mezunu personel alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 50 Belediye memur alımı yapılması için Belediye is ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak.


BELEDİYE MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.uskudar.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir. 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı. 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)


BELEDİYE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 
1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


BELEDİYE MEMUR ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28/03/2022’den 01/04/2022 Cuma günü saat 17:00’e kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDARİSTANBUL teslim etmeleri gerekmektedir. 
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
www.kariyerkamu.com haberidir.

ÖzeL şartlar ve tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 01 Nisan 2022

Popüler İlanlar